Je bent hier: Document Automation / Compliance / E-invoicing compliance / Duitsland

E-facturatie compliance Duitsland


Let op: voor de meest actuele stand van zaken, raadpleeg de website van de Europese Commissie.

Duitsland is al lange tijd onderwerp van speculatie geweest over hoe ze verplichte B2B e-facturering zullen implementeren. Met de kabinetsversie van het ontwerp van de wet die op 29 augustus 2023 werd gepubliceerd en met het federale ministerie van Financiën dat tijdens de Exchange Summit in Dublin van 2-4 oktober 2023 richtlijnen heeft gegeven over het onderwerp, hebben we nu een beter begrip van wat ons te wachten staat.

In tegenstelling tot sommige van zijn buurlanden heeft Duitsland nog niet besloten welk type CTC-model het wil implementeren voor Digital Reporting Requirements (DRR), maar wacht momenteel op meer duidelijkheid van het voorstel VAT in the Digital Age (ViDA). In plaats daarvan zal de Duitse verplichting zich in eerste instantie richten op het reguleren van de toegestane e-factuurformaten op de markt, evenals de regels met betrekking tot de toestemming van de koper om e-facturen te ontvangen.

Tijdlijn


Vanaf 1 januari 2025: EN-conforme e-factuur wordt de standaard (maar nog niet verplicht) in Duitsland.

Alle bedrijven zijn verplicht een e-factuur te accepteren die voldoet aan de EN16931 (bijv. XRechnung); met andere woorden, een leverancier mag een EN-conforme e-factuur (incl. EN-conforme EDI) uitgeven en deze naar elke koper sturen zonder voorafgaande toestemming te vragen.

  • De leverancier mag nog steeds (1) papieren facturen, (2) facturen in ongestructureerde formaten (bijv. PDF) en (3) niet-EN-conforme EDI-facturen uitgeven. Deze zijn echter onderhevig aan geleidelijke uitfasering (zie hieronder).
  • Het gebruik (uitgifte en uitwisseling) van facturen in ongestructureerde formaten en niet-EN-conforme EDI e-facturen is alleen toegestaan met toestemming van de koper.

Vanaf 1 januari 2026: Fase 1 in de geleidelijke uitfasering van niet-EN-conforme facturen.

  • Bedrijven met een omzet >800T€ in het voorgaande jaar mogen geen facturen meer uitgeven (1) op papier of (2) in ongestructureerde elektronische formaten. Zelfs niet met toestemming van de koper.
Vanaf 1 januari 2027: Fase 2 in de geleidelijke uitfasering van niet-EN-conforme facturen.
  • Alle overige bedrijven mogen geen facturen meer uitgeven (1) op papier of (2) in ongestructureerde elektronische formaten. Zelfs niet met toestemming van de koper.

Vanaf 1 januari 2028: Fase 3 in de geleidelijke uitfasering van niet-EN-conforme facturen.

  • Alleen e-facturen die voldoen aan EN16931 zijn toegestaan om te worden uitgegeven, uitgewisseld en ontvangen. Dit betekent dat (3) EDI e-facturen die niet voldoen aan EN16931 niet langer zijn toegestaan, zelfs niet met toestemming van de koper.

Het federale ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de geleidelijke uitfasering mogelijk kan worden verlengd, afhankelijk van de ontwikkelingen en feedback van de markt.

Op dit moment heeft de Duitse toezichthouder de vraag over het transport- of uitwisselingsmechanisme voor e-facturen open gelaten. Dit betekent dat in theorie zelfs e-mail hiervoor kan worden gebruikt (hoewel deze optie onveilig en handmatig is). Tegelijkertijd zien we dat het Peppol-netwerk in Duitsland zowel aan B2G- als B2B-zijde momentum wint, dus onze aanbeveling aan bedrijven zou zijn om het Peppol-netwerk te overwegen als het kader voor het uitgeven, uitwisselen en ontvangen van e-facturen voor hun activiteiten in Duitsland.

CONTACT

Aan de slag met E-facturatie?

 

Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden van 4Exchange te bespreken of een demo te krijgen.