EN 16931


Over de Europese e-facturatie standaard


Neem Contact Op of  Download whitepaper E-facturatie

Wat is de EU e-facturering standaard documentatie?


Documentatie omtrent de e-factureringsstandaard van de EU (EN 16931) is een uitgebreide verzameling regels en methoden die door de Europese Unie zijn vastgesteld om de uitwisseling van elektronische facturen soepel en uniform te maken tussen haar landen.

Het maakt deel uit van het grotere plan van de EU om de digitale transformatie te stimuleren, grensoverschrijdende transacties gemakkelijker te maken en de werking van haar interne markt te verbeteren.

In eenvoudige bewoordingen legt de documenatie uit welke details een e-factuur moet hebben en de indeling ervan, waarbij uniformiteit wordt gegarandeerd voor elke e-factuur, ongeacht de oorsprong binnen de EU. De gids heeft verschillende onderdelen, die elk een ander aspect van elektronische facturering belichten. Samen vormen ze de "standaard", maar afzonderlijk kunnen ze variëren van technische details tot diepgaande analyses.

De verschillende delen van deze standaard zijn als volgt:

Deel 1: Semantisch datamodel


Dit deel definieert het kernsemantische datamodel van elektronische facturen, waarbij de essentiële gegevenselementen en hun onderlinge relaties worden gespecificeerd. Het biedt een gemeenschappelijk kader voor het structureren van factuurgegevens om consistentie en interoperabiliteit te waarborgen.

Deel 2: Lijst van syntaxen


Hierin wordt een lijst van toegestane syntaxen gespecificeerd die kunnen worden gebruikt om het semantische datamodel gedefinieerd in Deel 1 uit te drukken. Dit omvat syntaxen zoals UN/CEFACT Cross-Industry Invoice (CII), Universal Business Language (UBL) en anderen.

Deel 3: Methodologie voor syntactische koppelingen


Dit deel biedt begeleiding over hoe het semantische datamodel van Deel 1 kan worden gemapt naar specifieke syntaxen die zijn vermeld in Deel 2. Het biedt een methodologie voor het creëren van interoperabele elektronische facturen met behulp van de gekozen syntax.

Deel 4: Kernelementen en vereisten voor conforme syntaxen


Hierin worden de kernelementen en vereisten uiteengezet die aanwezig moeten zijn in conforme syntaxen. Het zorgt ervoor dat syntaxen voldoen aan de richtlijnen van de standaard om consistentie en interoperabiliteit te handhaven.

Deel 5: Conformiteitsartefacten


Dit deel biedt conformiteitsartefacten en voorbeelden om organisaties en softwareontwikkelaars te helpen bij het effectief implementeren van de EN 16931-standaard. Het omvat voorbeeldfacturen en richtlijnen voor validatie.

Deel 6: Toepassing van wettelijke vereisten op elektronische facturen


Dit deel van de standaard richt zich op de juridische aspecten van elektronische facturering, inclusief hoe elektronische facturen moeten voldoen aan wettelijke vereisten en regelgeving binnen de Europese Unie.

Dit allesomvattende beeld zorgt ervoor dat alles, van technische problemen tot zakelijke subtiliteiten, wordt behandeld.

CONTACT

Aan de slag met E-facturatie?

 

Geef de digitale transformatie binnen jullie organisatie een flinke boost. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden van 4Exchange te bespreken of een demo te krijgen.

Neem Contact Op of  Download whitepaper E-facturatie