Je bent hier: Document Automation / Compliance / E-invoicing compliance / Griekenland

E-facturatie compliance Griekenland


Let op: voor de meest actuele stand van zaken, raadpleeg de website van de Europese Commissie.

De publicatie van Wet 5073/2023 "Maatregelen ter bestrijding van belastingontduiking" door het Griekse Ministerie van Financiën op 11 december 2023 introduceert belangrijke bepalingen gericht op het versterken van de belastingnaleving binnen het land.

Wet 5073/2023 "Maatregelen ter bestrijding van belastingontduiking" omvat:

 • Richtlijnen met betrekking tot elektronische facturering;
 • Aanvullende richtlijnen met betrekking tot de verplichting tot elektronische gegevensoverdracht; en
 • Bepalingen met betrekking tot boetes en andere straffen die van toepassing zijn in geval van niet-naleving van deze vereiste.

Ook schetst de Wet de volgende richtlijnen voor elektronische gegevensoverdracht:

 • Elektronische indiening van gegevens van een organisatie aan het myDATA-platform met betrekking tot:
  • Uitgegeven belastingdocumenten (ongeacht de uitgiftemethode)
  • Boekhoudkundige boeken en bestanden,
  • Relevante belastinggegevens uit elektronische kassa's en belastingregisters, en
  • Bestanden en gegevens gecreëerd door deze elektronische kassa's.
 • De waarde van belastbare transacties en inkomsten van een entiteit, zoals beoordeeld door de belastingadministratie voor de doeleinden van het vaststellen van de btw- en inkomstenbelastingstatus van de entiteit, mag niet lager zijn dan die afgeleid van de belastingdocumenten die zijn verzonden naar het myDATA-platform.
 • Aftrek van belastingen en uitgaven bij de bepaling van het inkomen wordt niet in overweging genomen, tenzij de gegevens op basis waarvan de aftrek wordt geclaimd elektronisch zijn verzonden naar het myDATA-platform.
 • De termijnen, transactierapporten, technische specificaties, vrijstellingen en toegestane discrepantiegrenzen, die niet meer dan 30% mogen bedragen, worden gedefinieerd via Ministeriële Besluiten die voor dit doel worden uitgevaardigd.

CONTACT

Aan de slag met E-facturatie?

 

Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden van 4Exchange te bespreken of een demo te krijgen.