Je bent hier: Document Automation / Compliance / E-invoicing compliance / Nederland

E-facturatie compliance Nederland


Let op: voor de meest actuele stand van zaken, raadpleeg de website van de Europese Commissie.

Op 3 februari 2023 publiceerde het Ministerie van Financiën een informatief blad van de werkgroep Beoordeling (BNC) van de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie (ViDA-voorstellen). In dit blad is een grondige beoordeling uitgevoerd van de BTW-regelgeving voor het digitale tijdperk.

De Nederlandse positie ten aanzien van de digitale rapportageverplichting en e-facturatievoorstel.

Volgens het beoordelingsdocument geeft de regering de voorkeur aan een digitaal rapportagesysteem voor intra-Europese transacties, mits een dergelijk systeem de administratieve last voor ondernemers structureel verlicht en efficiënt bijdraagt aan de bestrijding van BTW-fraude. Bovendien, aangezien er meer brongegevens zullen worden uitgewisseld en ingediend bij de belastingautoriteiten en het Centrale VIES-systeem op Europees niveau, beschouwt de Nederlandse regering gegevensbeveiliging als een fundamenteel aspect dat gedurende de hele transactie moet worden gegarandeerd. Daarnaast ondersteunt de regering het voorgestelde kader voor optionele rapportagemechanismen voor binnenlandse transacties, omdat het elke lidstaat in staat zal stellen een systeem te kiezen dat past bij zijn sociale en economische doelstellingen.

Het document benadrukte ook dat zowel ondernemers als de belastingdienst voldoende tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen en dat de werkbaarheid en het gebruik van de B2G-standaard (EN 16931) in de B2B-sector eerst duidelijk moeten worden gemaakt.

CONTACT

Aan de slag met E-facturatie?

 

Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden van 4Exchange te bespreken of een demo te krijgen.