1 min read

E-facturatie wordt verplicht in België: wat betekent dit voor u?

Het Belgische Ministerie van Financiën is voornemens om e-facturatie te verplichten voor de B2B-markt in België. In de zomer van 2023 wordt hier een definitieve beslissing over genomen. De verwachting is dat het Belgisch parlement besluit om de verplichte e-facturatie vanaf juli 2024 gefaseerd uit te rollen. Waarschijnlijk kiezen ze voor het e-facturatie netwerk Peppol, omdat dit netwerk op het moment al gebruikt wordt voor e-facturatie aan de Belgische overheid.


Wat betekent dit voor uw organisatie?

Per 1 januari 2024 moeten Belgische organisaties met meer dan 9 miljoen euro omzet de mogelijkheid hebben om een e-factuur te ontvangen. Per 1 juli 2024 moeten zij tevens een e-factuur kunnen verzenden.

Met ingang van 1 januari 2025 moeten ook kleinere Belgische organisaties e-facturen kunnen versturen en ontvangen. 

Door deze verandering ervaren Belgische bedrijven de voordelen van e-facturatie. Zij zullen u, als klant of leverancier zijnde, vragen om ook op deze manier te factureren. Zorg ervoor dat u hier gehoor aan kunt geven, op het moment dat zij met dit verzoek komen.

 

Voordelen e-facturatie voor uw organisatie?

E-facturatie heeft een aantal voordelen ten opzichte van de huidige manier van werken, te weten:

  • Het ontvangen van e-facturen is een stuk veiliger, doordat de leverancier moet zijn aangesloten op het netwerk en dus worden aangemeld;
  • De factuur wordt altijd ‘in dezelfde taal’ aangeleverd, waardoor de facturen direct op hoofdlijnen verwerkt kunnen worden in Easy Invoice voor verdere verwerking;
  • De factuurdata wordt foutloos aangeleverd, wat dus zorgt voor minder fouten in uw boekhouding;
  • Het verwerken van e-facturen kost minder tijd, zoals blijkt uit de bovenstaande punten. 


Wanneer wordt e-facturatie verplicht in Nederland?

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer e-facturatie verplicht wordt in Nederland, maar de richtlijnen vanuit de Europese Unie stellen dat ook Nederland uiterlijk per 1 januari 2028 moet voldoen aan e-facturatie en e-rapportage.

E-rapportage houdt in dat belasting op de factuur sneller moet worden aangegeven en dat dit volledig digitaal gebeurt.

Andere landen zijn zich al aan het voorbereiden, zoals Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. Internationaal georiënteerde organisaties kunnen dus al door hun klanten en leveranciers in het buitenland vragen over e-facturatie krijgen. 


Meer weten?

Wilt u meer weten over e-facturatie? 4Exchange helpt u graag. 

Neem contact op of  Download whitepaper E-facturatie 

Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat is opgesteld door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de invoering van...

Read More
Het Peppol-netwerk: de zekerheid van compliant en safe factureren

Het Peppol-netwerk: de zekerheid van compliant en safe factureren

Het buzzt volop rondom e-facturatie: veranderingen, nieuwe eisen en de nieuwe Europese privacywet AVG die sinds eind mei 2018 actief is. Het heeft...

Read More
Overgaan op elektronische facturen: hoe overtuigt u uw leverancier?

Overgaan op elektronische facturen: hoe overtuigt u uw leverancier?

In de ideale wereld verstuurt iedereen elektronische facturen. Het zou een eind maken aan de enorme (papieren) rompslomp met bijbehorende kans op...

Read More