Document Automation 


Complete ontzorging in het realtime, touchless en compliant ontvangen en versturen van documenten en bestanden, zoals facturen, orders en pakbonnen, van en naar leveranciers en klanten.

Neem Contact Op  of  Download Brochure

UITDAGING

Een wirwar aan bestanden, documenten en systemen


Leveranciers en klanten sturen elkaar documenten toe in verschillende bestandsformaten (PDF, XML, CSV, UBL, etc), via verschillende verzend- en ontvangstmethoden (e-mail, portaal, netwerk, post), en vanuit verschillende purchase to pay, ERP en order to cash systemen. De informatie in deze documenten moet veelvuldig van het ene systeem naar het andere systeem worden omgezet. Dit vergt handwerk en belemmerd een digitale transformatie van bedrijfsprocessen.

4ex_documenten_bestanden

Foutieve, ontbrekende en onbekende informatie


Bij zoveel verscheidenheid aan documenten en systemen, raakt informatie onvolledig of afwijkend met informatie elders. Dit vergt nog meer handwerk.
Daarnaast worden vanuit overheden steeds meer eisen gesteld aan bepaalde type documenten. Met name voor facturen zien we met 'continuous transaction controls' de rol van overheden sterk toenemen. 

4ex_compliance_document

OPLOSSING

Standaardisatie van documenten en bestanden


Leveranciers en klanten vragen om hun documenten naar één format te standaardiseren is onbegonnen werk. Zij hebben immers zelf te maken 1000-en zakenrelaties, met ieder hun eigen systemen. Om zelf wél gestandaardiseerd te werken, converteert 4Exchange realtime alle documenten die ontvangen zijn naar één digitale standaard en / of converteert de eigen bestanden naar de standaard van iedere klant. 

4ex_conversie

Validatie van gestandaardiseerde bestanden


Naast many-to-one en one-to-many conversie van documenten, valideert en verrijkt 4Exchange de geconverteerde data met interne en / of externe masterdatabronnen
. Zo wordt ook de kwaliteit van de informatie in documenten geoptimaliseerd. Daarnaast borgen we compliance van documenten met (inter)nationale wetgeving. Hier steken we veel tijd in, zodat onze klanten dit niet hoeven te doen. 

4ex_validatie

4Exchange verzamelt alle inkomende documenten en bestanden van leveranciers, converteert deze naar uniforme databestanden, die inhoudelijk worden gevalideerd en verrijkt, en levert ze af aan ieder gewenst systeem.

4exchange-purchasetopay

4Exchange ontvangt alle te versturen documenten en bestanden, vanuit het eigen order to cash / boekhoud of ERP systeem; valideert en verrijkt de gegevens op inhoud; en converteert en verzendt de bestanden in de vorm en standaard, en via de ontvangstmethode waar de klant mee werkt

4exchange-ordertocash-1

4EXCHANGE

De stille motor achter jullie documentenstroom

 

tree3

4EX_over_ons_icon_winDE ALLESKUNNER


4Exchange bestaat uit een breed scala van technieken waarmee ontvangen en te verzenden documenten realtime worden opgehaald, geconverteerd en verzonden in een gewenste standaard.

4EX_over_ons_icon_teamDE ONTZORGER


Leveranciers én klanten hoeven hun bestaande werkwijzen en documenten niet aan te passen, terwijl de eigen organisatie deze documenten in een digitale standaard tot haar beschikking heeft. 

4EX_over_ons_icon_certified DE CONFORMIST


4Exchange valideert en verrijkt geconverteerde bestanden op basis van masterdatabronnen én borgt compliance met (inter)nationale wetgeving.

CONTACT

Behoefte aan grip op ontvangen en te versturen documenten?

 

Geef de digitale transformatie binnen jullie organisatie een flinke boost. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden van 4Exchange te bespreken of een demo te krijgen.

Neem Contact Op  of  Download Brochure