3 min read

EDI berichten: De brug tussen papier en pixels

DI_pijl_3


Volg ons en mis geen enkele video!

Belangrijkste take-aways

  • EDI vervangt papieren documenten door digitale informatieuitwisseling.

  • Moderne formaten zoals XML en UBL staan embedden van bijvoorbeeld PDF-documenten toe.

  • Niet elk EDI-formaat ondersteunt het meesturen van bijlagen; iets om rekening mee te houden.

  • Het toevoegen van een PDF als bijlage biedt extra waarde, vooral als het gaat om gedetailleerde informatie zoals urenverklaringen.

  • De praktijk laat zien dat gebruikers soms behoefte hebben aan iets tastbaars, zoals een PDF, ondanks de beschikbare data in XML-formaat.

In de wereld van zaken doen, is snelheid essentieel, maar nauwkeurigheid is leven of dood. Hier komt EDI, of Electronic Data Interchange, om de hoek kijken. Deze technologie maakt de uitwisseling van gestandaardiseerde bedrijfsdocumenten tussen verschillende organisaties mogelijk zonder menselijke tussenkomst. Maar hoe werkt het precies met het embedden van documenten zoals PDF's in een EDI-bericht? En waarom zouden we dat überhaupt willen doen?

Wat is EDI en hoe werkt het?

Electronic Data Interchange, of EDI, vormt de kern van moderne e-commerce en logistieke operaties. Dit systeem maakt het mogelijk om papieren documenten te vervangen door digitale gegevensuitwisseling tussen verschillende computersystemen. Misschien klinkt dit wat abstract, maar de voordelen zijn concreet en aanzienlijk. Door het automatiseren van dataoverdracht kun je als financieel professional genieten van directe levering en snellere transactieverwerking, wat resulteert in een drastische vermindering van menselijke fouten en aanzienlijke kostenbesparingen. Bovendien zorgt de nauwkeurigheid van EDI-transacties voor betere compliance met financiële regelgeving en vereenvoudigt het de auditprocessen, waardoor het risico op boetes door rapportagefouten vermindert. Dit maakt EDI onmisbaar in een wereld waar snelheid en nauwkeurigheid hand in hand gaan.

De evolutie van EDI

Aanvankelijk was EDI een star systeem met strikte beperkingen op de soorten documenten die uitgewisseld konden worden. Dit veranderde echter ingrijpend met de introductie van flexibelere en modernere dataformaten zoals XML en UBL. Deze innovatieve formats transformeerden de mogelijkheden van EDI door iets te bieden wat voordien onmogelijk leek: het integreren van diverse bestandstypes, waaronder PDF's, direct in het EDI-bericht. Deze ontwikkeling opende nieuwe deuren voor financieel professionals zoals jij, door het mogelijk te maken om gedetailleerde documentatie, die essentieel kan zijn voor financiële audits en naleving van regelgeving, efficiënter te beheren en uit te wisselen. Hierdoor kun je nu naast gestructureerde data ook ongestructureerde content zoals contracten, facturen en technische schema’s in hun oorspronkelijke formaat versturen, wat zorgt voor een rijkere en meer contextuele data-uitwisseling binnen jouw financiële operaties.

Waarom PDF's integreren in EDI?

Misschien vraag je je af waarom je naast de gestructureerde data van EDI ook PDF-bestanden zou willen integreren. Ondanks de hoge efficiëntie van EDI in het overbrengen van gestandaardiseerde informatie, zijn er situaties waarin alleen het originele document volstaat. Bijvoorbeeld, gedetailleerde urenverklaringen en specifieke instructies die met een order meekomen, kunnen in PDF-formaat belangrijke visuele en contextuele nuances bevatten die niet altijd volledig kunnen worden gereproduceerd in een standaard EDI-format. Daarnaast kunnen bepaalde juridische documenten, zoals ondertekende contracten en officiële overeenkomsten, vereisen dat ze in hun originele formaat worden gepresenteerd om geldig te zijn. Het toevoegen van PDF's aan EDI-berichten zorgt er dus voor dat je niet alleen aan operationele eisen voldoet, maar ook aan wettelijke en compliance-gerelateerde verplichtingen. Dit stelt je als financieel professional in staat om een brug te slaan tussen de noodzaak voor gedigitaliseerde efficiëntie en het behoud van juridisch en praktisch noodzakelijke documenten.

Is het altijd mogelijk om PDF's te embedden?

Is het altijd mogelijk om PDF's te integreren in EDI-berichten? Niet alle EDI-formaten zijn geschikt voor het inbedden van PDF-bestanden. Oudere standaarden, zoals EDIFACT of ANSI X12, bieden beperkte ondersteuning voor dergelijke functionaliteiten. Dit komt omdat deze systemen oorspronkelijk zijn ontworpen voor gestructureerde tekstgegevens en niet voor het beheer van complexe bestandstypen zoals PDF. Het is cruciaal dat je een EDI-formaat selecteert dat niet alleen voldoet aan je huidige operationele behoeften maar ook compatibel is met de technische vereisten van jou en je handelspartners. Voor het integreren van PDF's in je EDI-transacties, zou je moeten overwegen over te stappen op modernere formaten zoals XML of UBL, die ontworpen zijn met de flexibiliteit om zowel gestructureerde als ongestructureerde data te ondersteunen. Door de juiste keuze te maken, kun je een soepele overgang waarborgen van traditionele documentuitwisseling naar een efficiënter en geïntegreerd digitaal systeem.


Conclusie

Als financieel professional betekent 'being digital-first' niet dat je de waarde van "de oude manier van dingen doen" helemaal overboord moet gooien. Daarom laat een digital-first benadering ruimte voor de waardering van traditionele methoden. Het integreren van PDF-bestanden in EDI-berichten is een perfect voorbeeld van hoe je deze twee werelden kunt combineren. Dit proces biedt je niet alleen de snelheid en efficiëntie van digitale data-uitwisseling, maar behoudt ook de vertrouwdheid en het gedetailleerde overzicht van papieren documenten. Belangrijk is dat het toevoegen van PDF's aan EDI-berichten ook zorgt voor een verrijkte context, wat essentieel kan zijn bij complexe financiële documentatie. Dit maakt het voor jou mogelijk om een grondige controle en naleving van regelgeving te waarborgen, terwijl je ook snel en accuraat informatie kunt delen met alle belanghebbenden. Door op deze manier te opereren, verhoog je de operationele efficiëntie zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de informatieoverdracht.

 

4EX-handtekening-sandra-de-vries Linkedin Sandra de Vries


Sandra de Vries

Business Development Manager

Sandra is een deskundige op het gebied van digitale transformatie, met specialisatie in elektronische documentuitwisseling. Van e-facturatie tot documentvalidatie, Sandra biedt graag kennis en advies.