3 min read

Het verschil tussen gestructureerde en ongestructureerde data

DI_pijl_3

 


Volg ons en mis geen enkele video!

Belangrijkste Take-aways

  • Gestructureerde data is zeer georganiseerd en gemakkelijk leesbaar voor zowel systemen als mensen.
  • Ongestructureerde data is minder formeler en niet zo makkelijk te verteren voor datasystemen.
  • Ongestructureerde data kan worden omgezet naar gestructureerde data.
  • XML-bestanden zijn perfecte voorbeelden van gestructureerde data.
  • Ongestructureerde data heeft op sommige punten menselijke validatie nodig.
  • Gestructureerde data maakt processen efficiënter en transparanter.

Industrieën van over de hele wereld vertrouwen op data. Data kan in twee basiscategorieën worden verdeeld; gestructureerd en ongestructureerd. Maar wat betekenen deze termen precies?

Wat is ongestructureerde data?

Ongestructureerde data is informatie die niet georganiseerd is volgens een specifiek model of schema, waardoor het lastig is voor datasystemen om efficiënt te verwerken of analyseren. Deze categorie data is alomtegenwoordig en vormt het grootste deel van de wereldwijde data. Voorbeelden van ongestructureerde data zijn zakelijke documenten zoals facturen, orders, en pakbonnen. Deze documenten, vaak opgeslagen in PDF-formaat, bevatten essentiële gegevens voor bedrijfsvoering, maar hun ongestructureerde aard vereist geavanceerde technieken voor extractie en verwerking. Deze data bevatten vaak een schat aan bruikbare informatie, maar vereisen speciale software om ze te analyseren. 

De extractie en benutting van waardevolle informatie uit dergelijke PDF-documenten vraagt om de inzet van technologieën zoals Optical Character Recognition (OCR), dat tekst uit deze documenten 'leest' en omzet in een bewerkbaar en doorzoekbaar formaat. Vervolgens kunnen machine learning en natuurlijke taalverwerking (NLP) worden toegepast om de geëxtraheerde data te structureren en te categoriseren, zoals het onderscheiden van productcodes, beschrijvingen, prijzen, en partijnummers in facturen. Dit maakt het mogelijk om automatisch gegevens te verwerken, te analyseren en te integreren in bedrijfssystemen, waardoor efficiëntie in bedrijfsprocessen zoals voorraadbeheer, boekhouding en klantenservice aanzienlijk wordt verbeterd. Door deze geavanceerde verwerking kunnen bedrijven niet alleen tijd en middelen besparen maar ook dieper inzicht verkrijgen in hun bedrijfsvoering en markttrends.

Gestructureerde data en haar belang

In tegenstelling tot ongestructureerde data, is gestructureerde data zeer georganiseerd en vastgelegd in een voorgedefinieerde formattering. Een perfect voorbeeld van gestructureerde data zijn XML-bestanden, ook wel bekend als eXtensible Markup Language. XML definieert de regels voor het document door gebruik te maken van tags die de data structureert. Gestructureerde data wordt efficiënter en effectiever verwerkt door computersystemen, wat manuele verificatie vermindert. Dit leidt uiteindelijk tot meer transparantie en effectiviteit in het verwerkingsproces.

Binnen e-facturatiesystemen zorgt de toepassing van gestructureerde data voor een verhoogde transparantie en traceerbaarheid van financiële transacties, wat essentieel is voor het voldoen aan regelgeving en het uitvoeren van audits. 

Het strategisch belang van gestructureerde data gaat echter verder dan operationele efficiëntie. Voor CFO's biedt het diepgaande inzichten in uitgavenpatronen, helpt het cashflows te optimaliseren en ondersteunt het strategische besluitvormingsprocessen door het leveren van betrouwbare en tijdige gegevens. In een tijdperk waar data-gedreven beslissingen cruciaal zijn voor het behalen van concurrentievoordeel, stelt gestructureerde data in de vorm van e-facturatie CFO's in staat om proactief beheer te voeren over financiële gezondheid, kostenbesparingen te realiseren en bij te dragen aan de algehele groei en stabiliteit van de organisatie. Door de implementatie van geavanceerde e-facturatiesystemen die gestructureerde data gebruiken, kunnen CFO's en hun teams zich richten op strategische doelen in plaats van te verzanden in administratieve processen.

Data synergie: De sleutel tot strategisch voordeel voor CFO's

In de dynamische wereld van data-analyse staan gestructureerde en ongestructureerde data centraal, elk met hun unieke eigenschappen en toepassingen. Gestructureerde data, met zijn voorspelbare formaat, maakt het eenvoudig voor computers om snel en efficiënt informatie te verwerken en analyseren. Dit type data is onmisbaar voor CFO's die zich bezighouden met e-facturatie, omdat het een solide basis biedt voor transparante, traceerbare financiële transacties die essentieel zijn voor regelgeving en audits. Het faciliteert niet alleen een efficiënter beheer van financiële processen, maar biedt ook waardevolle inzichten in uitgavenpatronen, helpt bij het optimaliseren van cashflows, en ondersteunt strategische besluitvormingsprocessen met betrouwbare, tijdige data.

Ongestructureerde data, die het grootste deel van de wereldwijde data uitmaakt, vormt een uitdaging voor verwerking en analyse door het gebrek aan een gestandaardiseerd formaat. Echter, deze data bevat vaak diepere, niet eerder ontdekte inzichten die cruciaal kunnen zijn voor het begrijpen van markttrends, klantgedrag en operationele efficiëntie. Met behulp van geavanceerde technologieën zoals OCR en NLP, kunnen bedrijven nu de waarde van ongestructureerde data ontsluiten, deze transformeren in bruikbare informatie, en zo hun bedrijfsstrategieën verrijken. Voor CFO's biedt deze geavanceerde analyse van ongestructureerde data een extra laag van inzicht en kennis, waardoor ze niet alleen hun financiële maar ook hun strategische besluitvorming kunnen verbeteren.

De complementariteit van gestructureerde en ongestructureerde data benadrukt het belang van een geïntegreerde datastrategie voor organisaties. Het gaat niet om het kiezen tussen gestructureerde of ongestructureerde data, maar om het effectief combineren van beiden om een vollediger beeld te krijgen van de bedrijfsvoering en marktdynamiek. Voor CFO's betekent dit een unieke kans om hun organisatie voort te stuwen door een data-gedreven benadering, waarbij zowel de gestructureerde efficiëntie als de rijke inzichten van ongestructureerde data worden benut. 

 

Jeroen_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Jeroen
Rozeboom

Digital transformation specialist

Digital transformation specialist Jeroen is een kennisexpert als het gaat om elektronische documentuitwisseling. Van e-facturatie, documentvalidatie en continous transaction control, Jeroen heeft een antwoord of advies.