3 min read

De risico's van niet-geautomatiseerde uitwisseling van documenten

DI_pijl_3

 


Volg ons en mis geen enkele video!

Belangrijkste take-aways

  • Bij niet-geautomatiseerde uitwisseling van documenten, zoals via e-mail of PDF, zijn er beveiligingsrisico's en ontstaan er tijdens de verwerking vaak fouten.
  • Handmatige processen op deze documenten kunnen leiden tot foutieve data en inefficiëntie.
  • Door documenten uit te wisselen via een beveiligd kanaal met gestructureerde data kunnen deze risico's tot een minimum beperkt worden.
  • Elektronische bestanden, met name XML-bestanden, kunnen via een beveiligde verbinding volledig geautomatiseerd worden verwerkt.
  • Het automatiseren van dit proces bespaart veel tijd en minimaliseert de kans op fouten, en verbetert dus de algemene efficiëntie

De risico's en nadelen van het handmatig uitwisselen van documenten zijn talrijk en bedreigend. Als je documenten handmatig uitwisselt, zoals via e-mail of een pdf-bestand, moet je altijd rekening houden met de mogelijkheid van beveiligingsproblemen. Hackers kunnen je e-mails onderscheppen en mogelijk aanpassen, terwijl pdf-documenten vaak moeten worden overgetypt of omgezet naar data door hulpmiddelen zoals optical character recognition (OCR). In beide gevallen kunnen er tijdens de verwerking fouten ontstaan.

Daarnaast vergroot handmatige uitwisseling de kans op datalekken aanzienlijk, door bijvoorbeeld onvoldoende beveiligde verbindingen of doordat gevoelige informatie per ongeluk kan worden verzonden naar niet-bedoelde ontvangers. De complexiteit van compliance met gegevensbeschermingswetten neemt ook toe, omdat handmatige processen moeilijker te auditen en te controleren zijn op naleving van bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU. Dit maakt organisaties kwetsbaar voor boetes en reputatieschade. Daarnaast leidt de handmatige uitwisseling tot inefficiënties in het documentbeheerproces, waardoor de kans op verlies of beschadiging van documenten groter wordt. Elk van deze factoren draagt bij aan de noodzaak om te kijken naar geautomatiseerde oplossingen die niet alleen de beveiliging verhogen, maar ook de integriteit van het documentuitwisselingsproces waarborgen.

Efficiëntieverlies en verwerkingsproblemen

Efficiëntieverlies en verwerkingsproblemen worden verergerd door de mogelijkheid van inconsistente gegevensinvoer, die vaak voorkomt bij het handmatig overtypen van informatie uit documenten. Dit kan leiden tot discrepanties en fouten in de gegevens, wat een directe impact heeft op de betrouwbaarheid en de besluitvorming binnen organisaties. Het handmatig corrigeren van deze fouten vereist extra tijd en middelen, waardoor de productiviteit verder wordt belemmerd.

Bovendien draagt het handmatige proces bij aan een langere doorlooptijd voor het voltooien van transacties of projecten. In een tijdperk waarin snelheid en nauwkeurigheid cruciaal zijn voor zakelijk succes, kan elke vertraging die voortvloeit uit inefficiënte documentverwerking de concurrentiepositie van een organisatie ernstig ondermijnen. De afhankelijkheid van fysieke documentopslag en -archivering verhoogt ook de kwetsbaarheid voor fysieke schade, zoals brand of wateroverlast, wat kan leiden tot onherstelbaar verlies van cruciale bedrijfsdocumenten.

Daarnaast vereist de handmatige uitwisseling een aanzienlijke hoeveelheid menselijke inspanning voor het beheren en traceren van documenten, wat resulteert in hogere arbeidskosten en minder tijd voor personeel om zich te concentreren op kernactiviteiten die waarde toevoegen. Dit is niet alleen een directe kostenpost voor bedrijven, maar vermindert ook de mogelijkheid om snel te reageren op marktveranderingen of kansen.

De overstap naar automatische documentuitwisseling

De overstap naar automatische documentuitwisseling brengt een fundamentele verschuiving met zich mee in hoe organisaties hun informatiebeheer benaderen. Dit model ondersteunt niet alleen de beveiliging en efficiëntie, maar faciliteert ook een betere gegevensintegriteit en -beschikbaarheid. Door documenten digitaal en automatisch te coderen, wordt de toegankelijkheid verhoogd terwijl de integriteit van de informatie behouden blijft. Dit elimineert veelvoorkomende problemen zoals duplicatie van documenten, onjuiste versiecontrole en de complexiteit van het terugvinden van documenten.

Verder stelt automatisering organisaties in staat om geavanceerde audit trails te implementeren. Hierdoor kunnen alle transacties en wijzigingen in documenten nauwkeurig worden gevolgd, wat essentieel is voor compliance doeleinden en voor het onderzoeken van beveiligingsincidenten. Een dergelijke transparantie is onmogelijk te bereiken met handmatige processen, waarbij het risico op menselijke fouten en het ontbreken van een gedetailleerde documentgeschiedenis aanzienlijk is.

Daarnaast biedt automatisering mogelijkheden voor geavanceerde data-analyse en -extractie. Met behulp van technologieën zoals machine learning en kunstmatige intelligentie kunnen geautomatiseerde systemen informatie uit documenten extraheren, classificeren en verwerken zonder menselijke tussenkomst. Dit opent deuren naar snellere besluitvormingsprocessen, verbeterde klantenservice door snellere reactietijden en de mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens te analyseren voor strategische inzichten.

Tenslotte maakt automatische documentuitwisseling een naadloze integratie mogelijk met andere bedrijfssystemen, zoals ERP- en CRM-systemen. Dit zorgt voor een gestroomlijnde workflow waarbij gegevens automatisch worden bijgewerkt en gedeeld tussen verschillende afdelingen en systemen. De eliminatie van handmatige invoer en overdracht tussen systemen vermindert de kans op fouten en verhoogt de operationele efficiëntie.

Het belang van automatisering in documentbeheer

De overstap naar automatisering in documentbeheer is cruciaal voor het verhogen van veiligheid, efficiëntie, en naleving van regelgeving binnen organisaties. Het minimaliseert de risico's van datalekken en fouten door handmatige processen te vervangen met digitale systemen, verbetert de besluitvorming door nauwkeurige data-analyse, en verhoogt de operationele efficiëntie door integratie met andere bedrijfssystemen. Kortom, automatisering in documentbeheer is een essentiële stap voorwaarts voor organisaties die streven naar optimalisatie en competitief voordeel in het digitale tijdperk.

 

Jeroen_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Jeroen
Rozeboom

Digital transformation specialist

Digital transformation specialist Jeroen is een kennisexpert als het gaat om elektronische documentuitwisseling. Van e-facturatie, documentvalidatie en continous transaction control, Jeroen heeft een antwoord of advies.