2 min read

De rol van elektronische facturatie in snellere betalingen

DI_pijl_3

 


Volg ons en mis geen enkele video!

Belangrijkste Take-aways

  • Elektronische facturatie zorgt voor aanzienlijk tijdige betalingen
  • Verzenden via een centraal e-mailadres verbetert de betalingstijd
  • Het voldoen aan de eisen van de klant kan leiden tot snellere verwerkingstijden
  • De verwerkingstijd kan met 30-60% worden verkort bij gebruik van elektronische facturatie
  • Er kunnen onderhandelingen worden gedaan met klanten om het bestelproces te verbeteren

In de wereld van vandaag, waar technologie in bijna elk aspect van ons leven is doorgedrongen, moeten zelfs de eenvoudigste taken efficiënter en betrouwbaarder worden gemaakt. Een van die taken is facturering. Maar, hoe kan elektronische facturatie tijdige betalingen aan leveranciers of klanten zorgen?

Vereenvoudigen van het facturatieproces

Traditioneel gezien worden facturen die via pdf worden uitgewisseld, vaak niet naar een centraal adres gestuurd, maar naar een e-mailadres van een persoonlijke contact. Hierdoor ontstaat vaak vertraging in de verwerking. Elektronische facturatie daarentegen kan documenten zonder tussenkomst van mensen inlezen. Hierdoor kunnen ze al op de achtergrond worden gematcht met bestellingen, ontvangsten of contracten.

Bovendien stelt elektronische facturatie bedrijven in staat om automatische controles uit te voeren op de volledigheid en juistheid van de factuurinformatie, wat de kans op fouten aanzienlijk vermindert. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde formaten kunnen elektronische facturen gemakkelijk geïntegreerd worden in verschillende boekhoud- of ERP systemen, waardoor de behoefte aan handmatige data-invoer wordt geëlimineerd. Dit niet alleen het goedkeuringsproces, maar zorgt ook voor een directe bijwerking van financiële overzichten en rapportages. Daarnaast faciliteert elektronische facturatie een betere traceerbaarheid en archivering, waardoor bedrijven in staat zijn om hun facturen efficiënt te beheren en snel toegang te hebben tot historische transactiegegevens. Dit aspect van elektronische facturatie ondersteunt ook compliance met fiscale regelgeving en maakt het makkelijker om te voldoen aan eventuele auditvereisten. Door de overstap naar elektronische facturatie kunnen bedrijven niet alleen hun interne processen stroomlijnen, maar ook hun externe relaties verbeteren door snellere betalingen en minder fouten, wat leidt tot een verhoogde tevredenheid bij leveranciers en klanten.

Snellere verwerking

Met elektronische facturatie wordt de factuurverwerking aanzienlijk sneller. Onderzoeken tonen aan dat betalingen 30-60% sneller gedaan kunnen worden als er geen of bijna geen menselijke tussenkomst is. Doordat de factuurverwerking sneller wordt, wordt ook de tijd tussen het versturen van de factuur en de ontvangst van de betaling drastisch verkort.

Bovendien kunnen elektronische facturatiesystemen automatische betalingsherinneringen versturen, waardoor de kans op late of vergeten betalingen afneemt. Deze directe en gestroomlijnde benadering zorgt ervoor dat bedrijven hun cashflow kunnen verbeteren en minder tijd hoeven te besteden aan debiteurenbeheer. Door de integratie van elektronische facturatie met financiële software kunnen bedrijven ook real-time inzicht krijgen in hun financiële positie, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over investeringen, kostenbeheersing en groeistrategieën. Dit alles draagt bij aan een robuuster en dynamischer financieel management binnen organisaties, waardoor ze sneller kunnen reageren op marktveranderingen en kansen kunnen grijpen zodra deze zich voordoen.

Klanttevredenheid en betrokkenheid

Door de implementatie van elektronische facturatie wordt niet alleen de doorlooptijd van betalingen verkort, maar verbetert het ook de algemene klantbeleving en -betrokkenheid. Dit systeem maakt het mogelijk voor klanten om hun facturen op een gemakkelijkere, snellere manier te ontvangen, te beheren en te betalen, wat resulteert in een hogere tevredenheid. Klanten waarderen de mogelijkheid om facturen direct via hun mobiele apparaat of computer te kunnen inzien en verwerken, wat past bij de hedendaagse verwachting van directe toegankelijkheid en efficiëntie.

Verder biedt elektronische facturatie een platform voor interactie waarbinnen feedback en communicatie over facturen eenvoudig kan plaatsvinden. Dit bevordert de transparante en open dialoog tussen bedrijven en hun klanten, waardoor eventuele problemen of vragen snel kunnen worden aangepakt en opgelost. Deze vorm van directe communicatie draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en een sterke relatie met de klant.

Daarnaast kunnen bedrijven door het gebruik van geavanceerde analytische tools in elektronische facturatiesystemen inzichten verkrijgen in het betaalgedrag van klanten. Dit stelt hen in staat om gepersonaliseerde communicatie en betalingsherinneringen te sturen, wat de kans op tijdige betalingen verhoogt en tegelijkertijd een positieve klantrelatie onderhoudt. Door deze proactieve benadering kunnen bedrijven hun klantenservice verbeteren en klantloyaliteit versterken.

Al deze factoren samen benadrukken hoe elektronische facturatie de klanttevredenheid en betrokkenheid naar een hoger niveau tilt, door een naadloze, efficiënte en klantgerichte benadering van facturering en betalingen.

 

Jeroen_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Jeroen
Rozeboom

Digital transformation specialist

Digital transformation specialist Jeroen is een kennisexpert als het gaat om elektronische documentuitwisseling. Van e-facturatie, documentvalidatie en continous transaction control, Jeroen heeft een antwoord of advies.