4 min read

Hoe kan e-invoicing bijdragen aan betere relaties tussen leveranciers en klanten

DI_pijl_3

 


Volg ons en mis geen enkele video!

Key take-aways

  • E-Invoicing maakt de documentuitwisseling tussen leveranciers en klanten efficiënter
  • Dit resulteert in een sterkere klant-leverancierrelatie en voorkomt fouten
  • Het gebruik van een broker kan helpen bij het uitwisselen van documenten, het waarborgen van naleving en traceerbaarheid
  • Beter afspraken maken over de manier van samenwerken kan veel problemen voorkomen
    E-Invoicing kan een gunstige lock-in voor leveranciers creëren

Als we praten over de relatie tussen leveranciers en klanten, denken we vaak alleen aan contractvorming, offertes en levering van goederen of diensten. Wat echter vaak onbesproken blijft, is hoe we zaken doen met elkaar. Hoe wisselen we documenten uit? Hoe stroomlijnen we die processen om ze zo efficiënt mogelijk te maken?

E-invoicing: Het belang van een heldere communicatie

E-invoicing speelt een cruciale rol in het stroomlijnen van de communicatie tussen leveranciers en klanten door het automatiseren van de facturatieprocessen. Dit leidt niet alleen tot een vermindering van papierwerk, maar verhoogt ook de nauwkeurigheid en verlaagt de kans op fouten.Het gebruik van digitale facturen maakt het mogelijk om real-time updates te ontvangen over de status van betalingen en facturen, wat zorgt voor een transparantere en vertrouwensvolle relatie tussen partijen. Daarnaast faciliteert e-Invoicing de compliance met regelgeving doordat digitale facturen gemakkelijker kunnen worden opgeslagen en gearchiveerd volgens de wettelijke bewaarplicht. Door de implementatie van e-Invoicing kunnen bedrijven profiteren van snellere betalingsprocessen, wat de cashflow ten goede komt en administratieve lasten vermindert. Dit alles draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering en kan een concurrentievoordeel bieden in de markt. Bovendien opent e-Invoicing de deur naar verdere digitalisering binnen organisaties, zoals het integreren met andere systemen zoals voorraadbeheer en inkoop, wat de algehele operationele efficiëntie verder kan verbeteren.

Waarom goedkoper niet altijd beter is

Bij het beoordelen van leveranciers kijken klanten vaak alleen naar de prijs. Maar als een leverancier goedkoper is omdat hij bespaart op systemen die de bedrijfsvoering soepeler en efficiënter maken, is dat op de lange termijn misschien geen besparing. Het kan zelfs leiden tot extra kosten, inefficiëntie en fouten.

Verder kunnen kostenbesparingen op korte termijn, die voortkomen uit het niet investeren in geavanceerde technologieën zoals e-Invoicing, resulteren in gemiste kansen voor optimalisatie en automatisering van processen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de klanttevredenheid, aangezien traagheid in de verwerking van facturen en betalingen tot frustratie kan leiden. Bovendien kan het ontbreken van investeringen in betrouwbare en efficiënte systemen de leverancier kwetsbaar maken voor veiligheidsrisico's en fraude, wat uiteindelijk de relatie met de klant kan schaden.

In een tijdperk waarin digitale transformatie en data-integriteit cruciaal zijn, kan een leverancier die niet investeert in de juiste technologieën en systemen achterblijven, wat hun vermogen om te concurreren en te voldoen aan de verwachtingen van klanten beperkt. Daarom is het belangrijk dat klanten verder kijken dan alleen de initiële kosten en overwegen hoe de technologische capaciteiten van een leverancier hun algehele bedrijfsvoering en langetermijnrelaties kunnen beïnvloeden.

Broker als brug tussen leverancier en klant

Als een klant of leverancier niet in staat is om documenten op de juiste manier digitaal uit te wisselen, kan het zinvol zijn om een broker in te schakelen. Het inzetten van een broker gaat verder dan alleen het faciliteren van de documentuitwisseling; het kan ook een cruciale rol spelen in het verhogen van de efficiëntie en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Door als intermediair op te treden, kan de broker helpen bij het standaardiseren van de formaten en protocollen voor documentuitwisseling, wat de interoperabiliteit tussen verschillende systemen verbetert. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin bedrijven gebruikmaken van een verscheidenheid aan softwareoplossingen en platforms.

Daarnaast kan de broker advies en ondersteuning bieden bij de implementatie van e-Invoicing en andere digitale processen, wat bijdraagt aan een soepelere overgang naar digitale bedrijfsvoering. De broker kan helpen bij het navigeren door de complexiteit van digitale transformatie, door het aanbieden van oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en capaciteiten van het bedrijf.

Verder speelt de broker een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de uitgewisselde documenten. Zij kunnen systemen implementeren die zorgen voor de authenticiteit en vertrouwelijkheid van de informatie, wat essentieel is in een tijd waarin cyberveiligheid en datalekken grote zorgen vormen voor bedrijven. Dit verhoogt niet alleen het vertrouwen tussen leverancier en klant, maar draagt ook bij aan de naleving van regelgeving rondom data- en informatieveiligheid.

Ten slotte kan de inzet van een broker bijdragen aan het verbeteren van de klanttevredenheid en -loyaliteit. Door ervoor te zorgen dat documenten efficiënt, veilig en op een gestandaardiseerde manier worden uitgewisseld, worden processen zoals facturatie, betalingen en bestellingen versneld. Dit resulteert in een vlottere samenwerking en communicatie, wat de tevredenheid van zowel leveranciers als klanten ten goede komt. Zo wordt de broker niet alleen een technische tussenpersoon, maar ook een strategische partner in het bevorderen van duurzame zakelijke relaties.

Hoe e-invoicing leidt tot klantloyaliteit

Het implementeren van e-invoicing kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan klantloyaliteit. Door als leverancier te investeren in systemen die de samenwerking met de klant vergemakkelijken, creëer je een lock-in effect. Dit maakt het voor je klant minder aantrekkelijk om te switchen naar een andere leverancier, omdat deze misschien niet dezelfde niveau van dienstverlening kan bieden zonder aanzienlijke investeringen.

Verder kun je als leverancier, door real-time inzicht te bieden in de facturatiestatus, proactief communiceren over eventuele vertragingen of discrepanties, waardoor klanten zich gewaardeerd en begrepen voelen. Deze transparantie bevordert vertrouwen en draagt bij aan een positieve ervaring, wat cruciaal is voor klantretentie.

Daarnaast maakt de integratie van e-Invoicing met andere digitale systemen, zoals voorraadbeheer en klantenserviceplatforms, het mogelijk voor leveranciers om een naadloze ervaring te bieden die verder gaat dan facturatie. Klanten profiteren van een gestroomlijnd proces waarbij vragen en problemen snel worden opgelost, wat de tevredenheid verhoogt. Dit soort geïntegreerde oplossingen versterkt de afhankelijkheid van klanten van hun leveranciers, waardoor de overstap naar een concurrent minder aantrekkelijk wordt.

Ten slotte ondersteunt e-Invoicing duurzaamheidsinitiatieven door de noodzaak van papieren facturen te elimineren, wat steeds belangrijker wordt voor klanten die waarde hechten aan milieuverantwoordelijkheid. Leveranciers die dit aspect benadrukken in hun communicatie tonen aan dat ze niet alleen de operationele efficiëntie, maar ook maatschappelijke waarden prioriteren, wat de loyaliteit van milieubewuste klanten kan versterken.

Door deze factoren draagt e-Invoicing niet alleen bij aan operationele efficiëntie en kostenbesparing, maar ook aan de opbouw van een sterke, loyale klantenbasis die de waarde erkent van de geleverde diensten en de inspanningen van de leverancier om de zakelijke interacties te verbeteren.

Jeroen_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Jeroen
Rozeboom

Digital transformation specialist

Digital transformation specialist Jeroen is een kennisexpert als het gaat om elektronische documentuitwisseling. Van e-facturatie, documentvalidatie en continous transaction control, Jeroen heeft een antwoord of advies.