Spanje publiceert ontwerpverordening voor factureringsvoorschriften

Het ontwerp van de verordening waarin de technische en functionele specificaties voor computers en elektronische systemen die ondernemers en professionals ondersteunen bij hun factureringsprocessen zijn vastgelegd, is onthuld door het Ministerie van Financiën en staat open voor openbare raadpleging.

Het ontwerp van de verordening, dat de technische en functionele specificaties voorbereidt zoals voorgeschreven in de regelgeving die de criteria bepaalt voor computer- of elektronische systemen en programma's ter ondersteuning van de factureringsprocessen van ondernemers en professionals, werd op 4 januari 2024 gepubliceerd door het Spaanse Ministerie van Financiën.

Deze ontwikkeling is in lijn met de standaardisatie van factureringsrecordformaten, zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit 1007/2023 van 5 december, inclusief factureringsverplichtingen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 1619/2012 van 30 november.

Het Peppol-netwerk: de zekerheid van compliant en safe factureren

2 min read

Het Peppol-netwerk: de zekerheid van compliant en safe factureren

Het buzzt volop rondom e-facturatie: veranderingen, nieuwe eisen en de nieuwe Europese privacywet AVG die sinds eind mei 2018 actief is. Het heeft...

Read More
Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

1 min read

Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat is opgesteld door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de invoering van...

Read More
Vertragingen bij de invoering van e-facturering in Polen

2 min read

Vertragingen bij de invoering van e-facturering in Polen

Aanvankelijk zou het voor bedrijven in Polen per 1 juli 2024 verplicht worden om te e-factureren. Maar dat bleek niet haalbaar. Daarom maakte de...

Read More