Spanje publiceert ontwerpverordening voor factureringsvoorschriften

Het ontwerp van de verordening waarin de technische en functionele specificaties voor computers en elektronische systemen die ondernemers en professionals ondersteunen bij hun factureringsprocessen zijn vastgelegd, is onthuld door het Ministerie van Financiën en staat open voor openbare raadpleging.

Het ontwerp van de verordening, dat de technische en functionele specificaties voorbereidt zoals voorgeschreven in de regelgeving die de criteria bepaalt voor computer- of elektronische systemen en programma's ter ondersteuning van de factureringsprocessen van ondernemers en professionals, werd op 4 januari 2024 gepubliceerd door het Spaanse Ministerie van Financiën.

Deze ontwikkeling is in lijn met de standaardisatie van factureringsrecordformaten, zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit 1007/2023 van 5 december, inclusief factureringsverplichtingen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 1619/2012 van 30 november.

Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat is opgesteld door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de invoering van...

Read More
Compliant documenten ontvangen én versturen met 4Exchange

Compliant documenten ontvangen én versturen met 4Exchange

Sinds jaar en dag zijn de bedrijven van 4CEE bezig met het leveren van oplossingen voor het optimaliseren van de Order to Cash- en Purchase to...

Read More
Vertragingen bij de invoering van e-facturering in Polen

Vertragingen bij de invoering van e-facturering in Polen

Aanvankelijk zou het voor bedrijven in Polen per 1 juli 2024 verplicht worden om te e-factureren. Maar dat bleek niet haalbaar. Daarom maakte de...

Read More