1 min read

Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat is opgesteld door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de invoering van landelijke elektronische facturering.

België heeft parlementaire goedkeuring gekregen om verplichte elektronische facturering op nationaal niveau in te voeren. Het goedgekeurde wetsvoorstel wijzigt de al lang bestaande btw-code en inkomstenbelastingcode van 1992 en introduceert de nieuwe e-factureringsvereisten.

Aangezien elektronische facturering al lang verplicht is in de publieke sector, moeten belastingplichtigen in de private sector zich nu voorbereiden om e-facturen uit te geven en te ontvangen vanaf 1 januari 2026. Om deze vereisten uit te breiden naar bedrijven, plant België om het Peppol-raamwerk te blijven gebruiken, net zoals in de publieke sector.

Het wetsontwerp en de keuze voor het voortgezette gebruik van het Peppol-raamwerk tonen effectief de aangekondigde intentie van België om de nieuwe verplichtingen en vereisten af te stemmen op die welke zijn uiteengezet in het ViDA-voorstel.

 

Esther_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Anoek
van der Riet

Contentspecialist

Anoek schrijft dagelijks over purchase to pay, order to cash en Robotic Process Automation. Ze duikt graag in onderwerpen als e-facturatie, werkkapitaal en hyperautomation.

 

 

E-facturatie wordt verplicht in België: wat betekent dit voor u?

E-facturatie wordt verplicht in België: wat betekent dit voor u?

Het Belgische Ministerie van Financiën is voornemens om e-facturatie te verplichten voor de B2B-markt in België. In de zomer van 2023 wordt hier een...

Read More
Spanje publiceert ontwerpverordening voor factureringsvoorschriften

Spanje publiceert ontwerpverordening voor factureringsvoorschriften

Het ontwerp van de verordening waarin de technische en functionele specificaties voor computers en elektronische systemen die ondernemers en...

Read More
Vertragingen bij de invoering van e-facturering in Polen

Vertragingen bij de invoering van e-facturering in Polen

Aanvankelijk zou het voor bedrijven in Polen per 1 juli 2024 verplicht worden om te e-factureren. Maar dat bleek niet haalbaar. Daarom maakte de...

Read More