Wijzigingen Spaans wetsvoorstel verplichte e-facturering

De Europese Commissie heeft aanbevelingen gedaan voor wijzigingen in het voorontwerp van het Spaanse Koninklijk Besluit 18/2022 over de invoering van verplichte elektronische facturering voor bedrijven. Het voorontwerp vereist geavanceerde elektronische handtekeningen voor zakelijke e-facturen die via private platformen worden uitgewisseld om de authenticiteit en integriteit te waarborgen, in overeenstemming met EU-verordening 910/2014.

De Commissie merkte echter op dat de verordening een onderscheid maakt tussen "elektronische handtekeningen" voor natuurlijke personen en "elektronische zegels" voor rechtspersonen. Om onduidelijkheid te voorkomen, heeft de Commissie met klem aanbevolen om "geavanceerde elektronische handtekeningen of zegels" te gebruiken in plaats van alleen "handtekeningen" in het besluit.

De Commissie heeft Spanje verzocht deze aanbevelingen in overweging te nemen en de definitieve aangenomen tekst te melden, zoals vereist door EU-richtlijn 2015/1535.

Spanje publiceert ontwerpverordening voor factureringsvoorschriften

Spanje publiceert ontwerpverordening voor factureringsvoorschriften

Het ontwerp van de verordening waarin de technische en functionele specificaties voor computers en elektronische systemen die ondernemers en...

Read More
Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement keurt de verplichte invoering van B2B e-facturering goed

Het Belgische Parlement heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat is opgesteld door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de invoering van...

Read More
De VS en de EU verkennen grensoverschrijdende e-facturering

De VS en de EU verkennen grensoverschrijdende e-facturering

Op 4 en 5 april 2024 vond de zesde ministeriële vergadering van de Raad voor Handel en Technologie plaats tussen EU- en VS-vertegenwoordigers. Het...

Read More