3 min read

Het wachten op e-invoicing: Een analyse van de Nederlandse situatie

DI_pijl_3

 


Volg ons en mis geen enkele video!

Belangrijkste Take-aways

  • De implementatie van e-invoicing in Nederland is nog in overleg, ondanks de wens om het in te voeren.
  • Nederland heeft een bijna nul btw-gat, waardoor er geen dringende behoefte is om e-invoicing in te voeren.
  • Overheidsresources, met name op het gebied van IT bij de Belastingdienst, kunnen de implementatie vertragen.
  • In 2028 zal er een Europese regelgeving zijn voor het uitwisselen van documenten, waardoor men kan wachten met het invoeren van e-invoicing tot die tijd.

Het kan een lastige vraag zijn: wanneer gaat Nederland de verplichting tot e-invoicing invoeren? Nederland heeft er verschillende redenen voor om e-invoicing in te voeren, maar er zijn ook redenen om het uit te stellen.

De wens om e-invoicing in Nederland in te voeren

De ambitie van de Nederlandse overheid om e-invoicing verplicht te stellen, is ingegeven door de potentie om een efficiëntere en transparantere economie te realiseren. Door de invoering van e-invoicing kan de overheid direct inzicht krijgen in financiële transacties en de daarbij behorende btw-verplichtingen. Dit maakt het mogelijk om de btw-afdracht in real-time te monitoren en te verifiëren, waardoor het risico op fraude en fouten afneemt.

De stap naar e-invoicing zou een einde kunnen maken aan de noodzaak voor ondernemers om achteraf btw-aangiftes in te dienen, wat een aanzienlijke administratieve lastenverlichting betekent. Nederland onderscheidt zich binnen Europa, samen met de Scandinavische landen, door zijn vooruitstrevende houding ten aanzien van digitale bedrijfsvoering en elektronische facturatie. De overheid ziet e-invoicing niet alleen als een tool voor betere belastinginzameling, maar ook als een stap voorwaarts in de digitalisering van de economie, die kan leiden tot verbeterde efficiëntie, lagere kosten voor bedrijven en een sterkere positie in de digitale voorhoede van Europa.

De noodzaak van e-invoicing in Nederland

De urgentie om elektronische facturatie (e-invoicing) in Nederland te implementeren lijkt op het eerste gezicht niet bijzonder hoog, mede door de efficiënte btw-afhandeling en de minimale omvang van het btw-gat. De Nederlandse overheid slaagt er, in tegenstelling tot veel andere (Europese) landen, goed in om bijna alle verschuldigde btw te innen. Dit is dankzij een doeltreffend systeem van btw-aangifte en nauwkeurige controlemechanismen. Dit succesvolle beheer onderstreept de sterke positie van Nederland in termen van fiscale naleving en administratieve efficiëntie.

Het belang van e-invoicing voor Nederland kan ook worden gezien vanuit het perspectief van internationale handel en compliance met toekomstige Europese regelgeving. Met de toenemende globalisering en de groei van grensoverschrijdende handel, wordt de compatibiliteit van systemen voor facturatie een cruciale factor voor Nederlandse bedrijven die internationaal opereren. Het invoeren van e-invoicing kan Nederlandse ondernemingen helpen om efficiënter en transparanter zaken te doen met partners binnen de Europese Unie en daarbuiten, door het vereenvoudigen van processen en het verlagen van de kans op fouten in de facturatie.

Met de Europese Unie die streeft naar een digitale interne markt, kan de invoering van e-invoicing in Nederland tevens dienen als een proactieve stap om te voldoen aan toekomstige EU-richtlijnen en standaarden op dit gebied. Dit zou niet alleen de positie van Nederland binnen de EU versterken, maar ook zorgen voor een soepele overgang naar een digitale economie, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid en het verminderen van papierverbruik. Zo wordt e-invoicing niet alleen een middel voor efficiëntere fiscale processen, maar ook een strategische keuze ter ondersteuning van milieuvriendelijke bedrijfsvoering en internationale samenwerking.

De implementatie van e-invoicing: Een kwestie van tijd

De weg naar de implementatie van e-invoicing in Nederland lijkt bezaaid met technische en regelgevende uitdagingen, wat een gedegen voorbereiding en planning vereist. De Nederlandse Belastingdienst benadrukt dat het invoeren van e-invoicing een aanzienlijke inspanning vergt, met name op het gebied van IT-infrastructuur en softwareontwikkeling. De complexiteit van het nationale fiscale landschap, gekoppeld aan de noodzaak om te integreren met bestaande administratieve processen, vereist een zorgvuldige afstemming van systemen en protocollen. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar e-invoicing niet alleen een kwestie is van technologie implementeren, maar ook van het verzekeren van interoperabiliteit tussen verschillende systemen en sectoren binnen de economie.

De aanstaande Europese regelgeving speelt een cruciale rol in de timing en uitvoering van e-invoicing in Nederland. De Europese Unie werkt aan een kader voor de uniforme uitwisseling van elektronische documenten tussen lidstaten, wat gepland staat om in 2028 van kracht te worden. Dit vereist dat Nederland niet alleen intern klaar is voor e-invoicing, maar ook dat haar systemen naadloos kunnen aansluiten op deze Europese infrastructuur. De anticipatie op deze regelgeving stimuleert Nederland om zowel nationaal als internationaal samenwerkingsverbanden te verkennen, om zo de overgang naar e-invoicing soepel en efficiënt te laten verlopen. Het betreft hier dus een delicate balans tussen het directe streven naar verbeterde efficiëntie en transparantie in de fiscale administratie en het voldoen aan toekomstige Europese standaarden en verplichtingen.

In conclusie, hoewel e-invoicing voordelen heeft en de overheid de implementatie ervan overweegt, zijn er uitdagingen en beperkingen die de invoering ervan kunnen vertragen. De invoering van e-invoicing in Nederland staat voor de uitdaging om technologische en regelgevende hobbels te overwinnen, maar biedt significante kansen voor administratieve efficiëntie en digitale innovatie. Een gecoördineerde aanpak, die overheid, bedrijfsleven en technologiepartners samenbrengt, is cruciaal voor een succesvolle implementatie. Door nu strategische stappen te zetten, kan Nederland zijn positie als leider in digitale en fiscale efficiëntie binnen Europa versterken.

 

Jeroen_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Jeroen
Rozeboom

Digital transformation specialist

Digital transformation specialist Jeroen is een kennisexpert als het gaat om elektronische documentuitwisseling. Van e-facturatie, documentvalidatie en continous transaction control, Jeroen heeft een antwoord of advies.