2 min read

Wat is Continuous Transaction Control (CTC)?

DI_pijl_3

 


Volg ons en mis geen enkele video!

Key take-aways

  • CTC geeft de overheid real-time inzicht in de BTW die gemoeid is met zakelijke transacties.

  • Als jouw bedrijf zaken doet met bedrijven in landen waar CTC wordt toegepast, moet je mogelijk jouw facturatieproces aanpassen.

  • Het kan nuttig zijn om een partner te zoeken die ervaring heeft met CTC om compliant te zijn met de regelgeving van verschillende landen.

Continuous Transaction Control (CTC) is een vorm van overheidstoezicht op transacties die plaatsvinden binnen een land. Hoewel deze vorm van toezicht in Nederland nog niet zo bekend is, wordt het al in veel andere landen toegepast. In dit artikel leggen we uit wat CTC is en hoe het jouw bedrijf kan beïnvloeden.


Hoe werkt Continuous transaction control?

Continuous Transaction Control (CTC) is een geavanceerd systeem dat overheden in staat stelt om direct inzicht te verkrijgen in de BTW die betrokken is bij zakelijke transacties. Het systeem werkt door het proces van facturatie te integreren met belastingcontroles. Wanneer een bedrijf een bestelling plaatst en daarvoor een factuur ontvangt, wordt deze informatie automatisch gedeeld met de belastingautoriteiten. Dit gebeurt door het verzenden van digitale facturen, waarbij de details van elke transactie, zoals het BTW-bedrag, direct worden geregistreerd en geanalyseerd door de overheid. Deze methode van directe rapportage helpt niet alleen bij het nauwkeurig bijhouden van de BTW-verplichtingen, maar verhoogt ook de efficiëntie van de belastingheffing en vermindert de kans op fraude.

In sommige regio's, zoals bepaalde landen in Zuid-Amerika, is deze methode van facturatie en belastingcontrole al een standaardpraktijk. In deze systemen wordt de factuur eerst naar de belastingautoriteiten gestuurd in plaats van direct naar de klant. De overheid voert dan een controle uit op de factuurgegevens, registreert de BTW, en voorziet de factuur van een elektronisch stempel. Dit stempel bevestigt dat de factuur is gecontroleerd en voldoet aan de belastingwetgeving. Na deze validatie wordt de factuur doorgestuurd naar de klant. Deze methode biedt de overheid real-time inzicht in de BTW-stromen, wat essentieel is voor een accurate en efficiënte belastinginning. Voor CFO's van grote organisaties biedt dit systeem niet alleen transparantie, maar stelt het hen ook in staat om hun belastingverplichtingen nauwkeuriger te beheren en te plannen.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De implementatie van Continuous Transaction Control (CTC) heeft aanzienlijke gevolgen voor bedrijven die internationaal opereren, vooral als u handelt met partners in landen waar CTC-regels van kracht zijn. CTC-systemen zijn ontworpen om fraude en belastingontduiking tegen te gaan door transacties in real-time te controleren en te valideren. Dit betekent dat uw facturerings- en rapportageprocessen mogelijk moeten worden aangepast om aan deze nieuwe vereisten te voldoen.

In sommige landen, zoals Italië en Spanje, moet de factuur eerst elektronisch worden verzonden naar en goedgekeurd worden door de belastingautoriteit voordat deze naar de klant wordt gestuurd. Dit proces, bekend als e-facturatie, vereist dat uw systemen in staat zijn om te communiceren met de overheidsplatforms en dat uw facturen voldoen aan specifieke formaten en standaarden.

Daarnaast vereisen sommige CTC-systemen dat zowel kopers als verkopers real-time rapporteren over de BTW-bedragen die verbonden zijn aan elke factuur. Dit vergt een hoog niveau van transparantie en nauwkeurigheid in uw boekhouding.

De complexiteit van het voldoen aan verschillende CTC-regelgevingen kan een uitdaging zijn. Niet-naleving kan leiden tot boetes en juridische problemen. Het is daarom cruciaal om uw systemen aan te passen en mogelijk een gespecialiseerde partner te zoeken. Deze partner kan expertise bieden in het navigeren door de verschillende regelgevingen en kan ondersteuning bieden bij het implementeren van de nodige technologische oplossingen.

Bovendien vereist CTC een proactieve aanpak van gegevensbeheer en -analyse binnen uw organisatie. U moet ervoor zorgen dat uw financiële teams adequaat zijn opgeleid en uitgerust om deze nieuwe vereisten effectief te beheren.

Conclusie

De komst van CTC biedt zowel uitdagingen als kansen. Door deze veranderingen te omarmen en uw processen dienovereenkomstig aan te passen, kan uw bedrijf niet alleen voldoen aan internationale regelgeving, maar ook efficiënter en transparanter worden in zijn financiële transacties. Dit kan op de lange termijn leiden tot betere relaties met zowel overheidsinstanties als zakelijke partners.

Jeroen_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Jeroen
Rozeboom

Digital transformation specialist

Digital transformation specialist Jeroen is een kennisexpert als het gaat om elektronische documentuitwisseling. Van e-facturatie, documentvalidatie en continous transaction control, Jeroen heeft een antwoord of advies.